Размери на хартия, скалиране, формати....

Помощна инфромация

Научете повече за форматната хартия

Помощ от QPrint


Формат на хартия

Хартията във формат А серия има съотношение на приблизително 1.414, закръглено до най-близкия милиметър. Най-големия формат A0 има площ от 1 кв.м. Последователните размери се дефинират чрез намаляне на дължината на предходния формат на половина, така, че дългата страна на А(n+1) = късата страна на Аn

Най - използвания формат е A4. Размерът на A4 е 210 mm × 297 mm или 1/16 кв.м или 1/16 A0.

Размер на хатрия формат А(n):

A(n)Размер mm% от А0
A0841×1189100%
A1594×841141%
A2420×594200%
A3297×420283%
A4210×297400%
A5148×210566%
A6105×148800%
A774×1051131%
A837×521600%
A952×742263%

Скалиране от формат към формат:

A(n)->A(n+1)+ %A(n+1)->A(n)- %
A8->А7141%A7->А871%
A7->А6141%A6->А771%
A6->А5141%A5->А671%
A5->А4141%A4->А571%
A4->А3141%A3->А471%
A3->А2141%A2->А371%
A2->А1141%A1->А271%
A1->А0141%A0->А171%
A4->А2200%A2->А150%
A4->А1283%A1->А435%