Печат и дизайн на Брошури

  • Без ограничения в количеството.
  • Качествена хартия, подходяща за флаери.
  • Прецизно сгъване и биговане.

Брошурите и флаерите служат както за презентация на стоки, услуги, промоции, така и за популяризиране на цялостната дейност на Вашия бизнес. Стилно оформената рекламна брошура или флаер спомага да впечатлите клиентите със стабилност, просперитет, високо фирмено ниво и качество на предлаганата продукция.