Условия за използване на сайта www.qprint.bg
и на услугите предоставяни чрез него.


Всеки който отвори или  зареди интернет страницата www.qprint.bg чрез компютър (настолен или лаптоп), мобилно или друго устройство ("Потребител"), е обвързан с правилата на условията за използване от момента на влизане в сайта до напускането му. Потребителят приема безусловно условията за използване на сайта www.qprint.bg, както необходимите "Бисквитки", като използването му  е изцяло отговорност на потребителя.

I. Общи положения:

Този сайт, съдържание и снимки са собственост на "Кюпринт" ООД, с адрес на управление гр. Пловдив, бул. "Свобода" 41, ЕИК:203084984 (“Доставчик”). Тези Условия съдържат информация по Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия, която Доставчикът е задължен да предоставя на Потребителите при предоставяне на услуги по електронен път. "Кюпринт" ООД си запазва правото да променя цените на продуктите и услугите по всяко време без предварително уведомление. При допуснати технически грешки в публикациите на сайта, ние имаме правото да откажем изпълнението на поръчка, без да дължим обезпечение на клиента. С влизането в страницата www.qprint.bg и или натискането на обект, картинка, линк или бутон, разположен на уебсайта www.qprint.bg, cе счита, че Вие приемате и се съгласявате със описаните по-долу Общи условия и използването на "Бисквитки".

II. Сключване на договор:

Представянето на предоставянето на услуги чрез сайта не представлява обвързващо предложение от Доставчика за сключване на договор. На Потребителите е предоставена възможност за отправяне на предложение за получаване на услуги, предоставяни чрез сайта. Потребителите могат да заявяват услуги чрез формата за запитване, предоставена на сайта, както и на посочените в секцията “Контакт” имейл-адрес и телефонен номер. При заявяване на услуги чрез формата за запитване е необходимо предоставяне на цялата информация, посочена във формата. След получаване на заявката Доставчикът ще я прегледа и в разумен срок ще информира Потребителя за условията за изпълнението й. В случай, че Потребителя не потвърди условията за изпълнение на заявката, се счита, че заявката за предоставяне на услуги е оттеглена, без за Доставчика и Потребителя да възникват каквито и да било права и задължения.

III. Технически изисквания:

Необходимите минимални изисквания за използване на Сайта и заявяване на услуги през него включват наличие на компютър (настолен или лаптоп), мобилно или друго устройство, позволяващо достъп до интернет, с включени необходимите периферия и аксесоари за работа с това устройство.

 • Доставчикът запаметява получената поръчка по електронен път и изпраща така запаметените данни по имейл.
 • Настоящите Условия могат да бъдат прочетени по всяко време в секцията “Условия за ползване” на Сайта.
 • Изпълнението на поръчката и осъществяването на контакт с Потребителя обикновено се извършват чрез изявления по имейл или чрез обаждане по телефона.

Ето защо Потребителят трябва да се погрижи за точността и достъпа на посочения от него имейл-адрес и телефон, за да може да получава и прочита съобщенията, изпратени от Доставчика във връзка със сключване и изпълнение на Договора. Това се отнася и за приложението на филтри за отсяване на непоискани търговски съобщения (SPAM), които трябва да бъдат настроени така, че да осигуряват възможност за получаване от Потребителя на имейли, изпратени от Доставчика.

IV. Право на отказ:

Потребителят има право да се откаже от заявените услуги преди или по време на потвърждението от страна на Доставчика. За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да изпрати съобщение в този смисъл на имейл-адрес: office@qprint.bg, без да е необходимо да посочва причините за това. В този случай обаче Потребителят следва да поеме разходите за връщане на направено авансово плащане, пощенски и/ или куриерски разходи за връщане на получени документи и други подобни разноски, възникнали изключително по повод упражняване правото на отказ. Потребителят губи правото си на отказ, когато заявената от него услуга е предоставена напълно и/или изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като Договорът бъде изпълнен изцяло от Доставчика.

V. Цени и начин на плащане:

Доставчикът посочва така определената цена при потвърждаване получаването на запитване от Потребител. Потребителят има право да не приеме предложената му цена за предоставяне на услугата, при което заявката му се счита за оттеглена, без да поражда каквито и да било права и задължения за Доставчика и Потребителя. Доставчикът предоставя следните методи за заплащане на заявените услуги:

 • в брой, в офис на Копирен Център QPrint.
 • с кредитна или дебитна карта след получаване на линк за плащане или в офис на копирен център QPrint.
 • чрез банков превод - при избор на плащане по банков път Потребителят е длъжен да се информира от обслужващата го банкова институция за сроковете и таксите, свързани с безкасовото плащане по сметка на Доставчика.
 • PayPal - при избор на плащане чрез PayPal, договорните отношения между Потребителя и PayPal се уреждат изключително според условията за ползване на платформата PayPal. (Доставчик на услугата е PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. floor, 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg).

Когато се предоставяне на услуга е уговорено авансово плащане, обработката на запитването на Потребителя, както и срокът за предоставяне на услугата, започва след получаване на плащането.

VI. Интелектуална собственост:

Цялото съдържание на www.qprint.bg, всякакви графични изображения или надписи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на сайта, са изключителна собственост на Доставчика. Снимките, използвани в сайта за собственост на Доставчика, и са закупени от https://depositphotos.com/.

VII. Ограничение на отговорностите:

 • Доставчикът не носи отговорност за забавено приемане или необоснован отказ от приемане на стоката от страна на потребителя.
 • Доставчикът не носи отговорност за всички евентуални последици, свързани с процеса и извършването на поръчката, както и евентуални щети, загуби и пропуснати ползи, причинени от неспазване сроковете и условия на доставка.
 • Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, както и загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.
 • Доставчикът не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
 • Потребителят носи изцяло риска от повреждане или загубване на стоката при доставката.
 • Доставчикът не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

VIII. Конфиденциалност:

"Кюпринт" ЕООД гарантира конфиденциалността на личните данни на Клиента по Закона за защита на личните данни. Личните данни на клиента, които той попълва при регистрация на онлайн поръчка, както и попълването на формаза за връзка, се използват от нас както следва:

 • Име и адрес за извършване на доставката, и попълването на фактура, и гаранционна карта.
 • E-mail за потвърждаване на поръчката и датата на доставка.
 • Телефон: за потвърждаване на поръчката и доставката, или в случай на проблем с наличностите.

"Кюпринт" ЕООД се ангажира да не предава личните данни на трети лица, освен в отговор на запитвания от страна на Клиента за продукти и услуги или при поискване от съответните държавни органи. Всички условия се уреждат от действащият ЗЗП.

IX.Бисквитки:

Ние използваме бисквитки или подобен вид инструменти с цел да се подобри функционалността на сайта и Вашето потребителско преживяване. При отваряне или  зареждане на интернет страницата www.qprint.bg чрез компютър (настолен или лаптоп), мобилно или друго устройство Виe се съгласявате с използваните от нас бисквитки.

Правилата за Общи Условия подлежат на промяна, която влиза в сила след нейното публикуване на сайта www.qprint.bg , като не са свързани с уведомяване на потребителя за промените в част или цялост на текста.