Сгъване по стандарт

  • Окомплектоване в папки и класьори.
  • Подлепяне за по-голяма здравина.
  • Естетичен външен вид.

Имате нужда да размножите технически или архитектурни планове и чертежи? Ние разполагаме с пълното оборудване да плотираме и довършим Вашия проект в окончателен вид. Предлагаме Ви черно-бяло и цветно размножаване на чертежи, сгъване в стандарт, окомплектоване по папки и класьори. С еднакво голямо внимание принтираме както единични чертежи, така и големи поръчки.