Дигитализация на книги и учебници

  • Сканиране с последен модел скенер за книги.
  • Сканиране без черни ленти и без изкривени страници и редове.
  • Запис в PDF или Word формат с възможност за търсене в текста.

В допълнение на съвременното сканиране, предлагаме и запис на USB, изпращане по e-mail, или запис на CD и DVD. Можем да качим сканираните документи и някъде в облака.

Черно-бяло сканиране

Брой сканиранияАвтоматичноРъчно
формат А4формат А3формат А4формат А3
до 50 бр.0.10 лв.0.20 лв.0.20 лв.0.40 лв.
от 50 до 100 бр.
0.08 лв.0.16 лв.0.16 лв.0.32 лв.
над 100 бр.0.07 лв.0.15 лв.0.15 лв.0.30 лв.

⚠️ Цените са за сканиране с копирна машина за 1 брой оригинал.

Цветно сканиране

Брой сканиранияАвтоматичноРъчно
формат А4формат А3формат А4формат А3
до 50 бр.0.50 лв.1.00 лв.0.70 лв.1.20 лв.
от 50 до 100 бр.
0.35 лв.0.70 лв.0.45 лв.0.90 лв.
над 100 бр.0.25 лв.0.50 лв.0.30 лв.0.60 лв.

⚠️ Цените са за сканиране с копирна машина за 1 брой оригинал.

Сканиране на книги и учебници

Брой СтранициЦена за сканиране+ разпознаване на текста
Цветно
Черно-БялоЦветноЧерно-Бяло
До 150 страници
0.10 лв.
0.10 лв.0.15 лв.
0.15 лв.
от 150 до 300 страници
0.08 лв.0.08 лв.0.12 лв.0.12 лв.
над 300 страници0.06 лв.0.06 лв.0.10 лв.0.10 лв.

⚠️ Цените са за сканиране с CZUR Aura за 1 страница на книжно тяло до формат А4

Допълнителни услуги

УслугаЦена
Запис на USB1.00 лв.
Изпращане на e-mail.1.00 лв. / 10мб*
Запис на CD,DVD1.00 лв. + цена на носителя

* Начислява се по 1лв. на всеки 10 мб.