Безупречни Копия

  • Използваме само качествена копирна хартия.
  • Зареждаме само с оригинални консумативи.
  • Ксерокопираме само с висококачествени дигитални машини.

Като допълнение на качествения ксерокс, можете да избирате между различни довършителни работи - подвързване със спирала, поставяне на телчета, ламиниране с фолио, сгъване, рязане, перфориране и биговане.

Цени черно-бяло копиране

Брой*ЕдностранноДвустранно
формат А4формат А3формат А4формат А3
до 20 бр.0.20 лв.0.40 лв.0.40 лв.0.80 лв.
от 20 до 50 бр.
0.15 лв.0.30 лв.0.30 лв.0.60 лв.
над 50 бр.0.10 лв.0.20 лв.0.20 лв.0.15 лв.
Ръчно копиране**
0.20 лв.
0.40 лв.
0.40 лв.
0.80 лв.

⚠️Цените са за автоматично копиране на 80гр. хартия, в лева за 1 брой листове.
* Брой копия на 1 оригинал.
** Цените са за ръчно копиране на 80гр. хартия, в лева за 1 брой оригинал.

Цени цветно копиране

Брой*ЕдностранноДвустранно
формат А4формат А3формат А4формат А3
до 50 бр.1.00 лв.2.00 лв.2.00 лв.3.80 лв.
от 50 до 100 бр.
0.80 лв.1.80 лв.1.50 лв.3.50 лв.
над 100 бр.0.70 лв.1.60 лв.1.30 лв.3.00 лв.
Ръчно копиране**
1.00 лв.
2.00 лв.
2.00 лв.
4.00 лв.

⚠️Цените са за автоматично копиране на 80гр. хартия, в лева за 1 брой листове.
* Брой копия на 1 оригинал.
** Цените са за ръчно копиране на 80гр. хартия, в лева за 1 брой оригинал.